Guzowatość naramienna kości ramiennej

anatomia24.pl & guzowatość naramienna kości ramiennej

Kość ramienna .. guzowatość naramienna, na tylnej bruzda nerwu promieniowego. Koniec bliższy zakończony jest głową kości ramiennej wchodzącej w skład stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną. Na końcu bliższym znajdują się również guzek większy i mniejszy. Poniżej głowy i guzków znajduj...