Czynność mięśni

anatomia24.pl & czynność mięśni

Drzewo oskrzelowe .. czynnościową płuc. Budowa ściany oskrzeli początkowo przypomina budowę tchawicy, jednak w oskrzelikach dalszych o średnim przekroju chrząstki tracą podkowiasty wygląd i stają się różnokształtne. Ponadto występuje błona mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowi... Mięśnie szyi .. czynność polega zatem na obniżaniu żuchwy i podnoszeniu kości gnykowej wraz z krtanią. Podobnie działa mięsień rylcowo - gnykowy stanowiący połączenie kości gnykowej z wyrostkiem rylcowatym kości skroniowej. Powoduje on uniesienie kości gnykowej. Z kolei mięsień żuchwowo - gnykowy tworzy przeponę ja...

Mięśnie kończyny górnej .. czynności oraz tych wymagających większej precyzji. Pomagają w utrzymaniu równowagi ciała podczas szybkiego marszu czy biegania. Poza tym mięśnie obręczy barkowej zapewniają połączenie kończyny górnej z tułowiem, co ze względu na budowę stawu ramiennego jest podstawą jego struktury i mechaniki. Masa... Mięśnie ramienia .. czynnościowo grupy mięśni: prostowniki ( mięsień trójgłowy ) i zginacze ( mięsień kruczo - ramienny, dwugłowy i ramienny ). Mięsień kruczo - ramienny ( łac. musculus coracobrachialis ) rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki. Włókna kierują się do dołu i na przyśrodkowej powierzchni, prawie w poł...

Mięśnie klatki piersiowej .. czynność mięśnia poprzedniego oraz unosi żebra podczas wdechu. Unaczynienie: odgałęzienia tętnic międzyżebrowych, tętnicy pachowej. Unerwienie: nerwy piersiowe przednie. Mięsień zębaty przedni ( łac. musculus serratus anterior ) mieści się na powierzchni bocznej klatki piersiowej. Ma kształt nieco c... Kresomózgowie .. czynności ruchowe i psychiczne. Uszkodzenie w jego obrębie jest przyczyną niedowładów ( osłabienia mięśni ), porażenia ( niemożność wykonywania ruchu ) lub zaburzeń osobowości. Płat ciemieniowy odbiera doznania czuciowe. W przypadku jego uszkodzenia dochodzi do przeciwstronnej niedoczulicy. W płacie...