Jakie naczynia prowadzą krew odżywczą dla płuc?

  • gałęzie tętnicze oskrzelowe i żyły oskrzelowe
  • pień płucny i żyły płucne
  • pień płucny i żyły oskrzelowe