Jakie kanały półkoliste łączą się odnogami pojedynczymi w odnogę wspólną?

  • przedni i boczny
  • boczny i tylny
  • tylny i przedni

Kanały półkoliste

Ucho .. kanały półkoliste: tylny, boczny i przedni ułożone do siebie prostopadle. Każdy kanał zakończony jest bańką, w której mieści się narząd osklepkowy odpowiedzialny za ruch obrotowy, zaś łagiewka i woreczek posiadają narząd otolitowy odpowiedzialny za o ...