Jaka gałąź jest gałęzią długą splotu ramiennego?

  • nerw łokciowy
  • nerw pachowy
  • nerw piersiowy długi

Splot

Opony mózgowo-rdzeniowe .. sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obe ...