Co to jest kąt żylny?

  • połączenie żyły szyjnej wewnętrznej i żyły podobojczykowej
  • połączenie żyły szyjnej zewnętrznej i żyły podobojczykowej
  • połączenie żyły szyjnej wewnętrznej i żyły nadobojczykowej