Co to jest thymus?

  • tarczyca
  • przysadka
  • grasica

Thymus

Grasica .. thymus ) jest narządem śródpiersia przedniego, zaliczanym również do narządów układu wewnątrzwydzielniczego. Uwalniane przez nią hormony to: tymozyna, tymostymulina, tymulina, THF. Ponadto odgrywa ważną rolę w układzie limfatycznym. Grasica zawiaduje ...