Unerwienie mięśni klatki piersiowej

anatomia24.pl & unerwienie mięśni klatki piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej .. Unerwienie: nerwy piersiowe przednie. Mięsień zębaty przedni ( łac. musculus serratus anterior ) mieści się na powierzchni bocznej klatki piersiowej. Ma kształt nieco czworokątny i przykryty jest w swojej górnej części mięśniem piersiowym większym. Rozpoczyna się na dziewięciu górnych żebrach skąd w...