Gdzie łączą się ze sobą blaszki opony twardej?

  • w okolicy I kręgu szyjnego
  • w okolicy otworu wielkiego kości potylicznej
  • w okolicy móżdżku

Opona twarda

Opony mózgowo-rdzeniowe .. opona twarda, dalej pajęczynówka i opona miękka. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajdują się przestrzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą miękką a pajęczą ), podtwardówkow ...