Warstwy mięśnia

anatomia24.pl & warstwy mięśnia

Pęcherz moczowy .. warstw. Pierwsza to otrzewna okrywająca tylną ścianę pęcherza i szczyt lub błona zewnętrzna, która jest tkanką łączną występującą w miejscach pozbawionych otrzewnej. Drugą warstwę stanowi błona mięśniowa zawierająca włókna mięśniowe i sprężyste. Wewnętrzną, trzecią, warstwą jest błona śluzowa, które... Moszna .. warstw jak przednia ściana brzucha, czyli skóry, błony kurczliwej łączącej się z mięśniówką prącia, krocza i okolicy pachwinowej, powięzi nasiennej zewnętrznej, powięzi mięśnia dźwigacza jądra, mięśnia dźwigacza jądra, powięzi nasiennej wewnętrznej i osłonki pochwowej jądra otaczającej błonę białawą...

Macica .. warstwie mięśniowej stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Macica znajduje się pośrodkowo w obrębie jamy miednicy, między pęcherzem moczowym a odbytem oraz pomiędzy lewym a prawym jajowodem. Jej długość wynosi średnio 7,5 cm. Objęta jest otrzewną. ... Cewka moczowa u kobiet .. warstw: błony mięśniowej i śluzowej. Warstwa mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie biegnące podłużnie i okrężnie. Włókna okrężne zdążające w kierunku pęcherza moczowego biorą udział w tworzeniu mięśnia zwieracza pęcherza. Zewnętrznie leżące włókna poprzecznie prążkowane obejmują włókna gładkie ...

Okres ciąży .. warstwa mięśniowa macicy pełni rolę ochronną dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Po zapłodnieniu komórka jajowa przedostaje się do macicy by tam ulec zagnieżdżeniu w błonie śluzowej ( faza wydzielnicza ) górnej lub środkowej części trzonu. Jednak dochodzi do te... Gardło .. warstwie mięśniowej obecne są mięśnie odpowiedzialne za zwężanie i dźwiganie gardła. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Przełyk .. warstw. Warstwa mięśniowa zawiera zewnętrznie położone włókna podłużne i wewnętrznie leżące okrężne. Odgrywają one rolę w transporcie płynów i kęsa pokarmowego oraz zapewniają napięcie przełyku. Unaczynienie przełyku pochodzi od tętnicy podobojczykowej, aorty, tętnicy żołądkowej lewej i przeponowej ... Żołądek .. warstwy śluzowej, mięśniowej i zewnętrznie leżącej surowiczej ( otrzewna trzewna ). Mięśniówka posiada liczne włókna podłużne, szczególnie obecne na krzywiznach, okrężne oraz warstwę włókien skośnych w obrębie dna i trzonu. Błona śluzowa bogata jest w fałdy żołądkowe wijących się podłużnie z góry na...

Szkielet serca i zastawki serca .. warstw. Od wewnątrz znajduje się wsierdzie, środkowo warstwa mięśniowa w postaci śródsierdzia oraz zewnętrznie położone nasierdzie. Wsierdzie ( łac. endocardium ) jest warstwą składającą się z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, blaszki właściwej i tkanki podwsierdziowej. Śródsierdzie ( łac. myocar... Mięśnie szyi .. warstwy mięśni: powierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie otoczone są włóknistymi blaszkami tworzącymi powięź szyi, które ograniczają przestrzenie międzymięśniowe wypełnione tkanką tłuszczową oraz łączną. Warstwę powierzchowną tworzą dwa mięśnie: mięsień szeroki szyi ( łac. platysma ) oraz mięsień ...

Mięśnie podudzia .. warstwy: leżącą powierzchownie i głęboką. Do pierwszej zalicza się: mięsień trójgłowy łydki i podeszwowy, drugiej: podkolanowy, piszczelowy tylny, zginacz długi palucha, zginacz długi palców. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw piszczelowy. Mięśnie grupy tylnej biorą udział w zgięciu stopy w kierunku ... Mięśnie grzbietu .. warstw: powierzchownej związanej z kończyną górną oraz głębokiej związanej z kręgosłupem, która zawiera właściwe mięśnie grzbietu. Mięśnie powierzchowne stanowią mięśnie kolcowo - ramienne rozpoczynające się przede wszystkim na wyrostkach kolczystych kręgów kręgosłupa. Należą tu mięśnie: czworoboczn...

Dno miednicy .. warstwy mięśni, większa warstwa nazywa się przeponą miednicy, mniejsza przeponą moczowo - płciową. Obie przepony mięśniowe posiadają swoje powięzie, które okrywają je na górnej i dolnej powierzchni. Przepona miednicy złożona jest z mięśnia dźwigacza odbytu leżącego w części przedniej oraz mięśnia gu... Mięśnie dna miednicy .. warstwę i podobnie jak część podskórna nie posiada przyczepów kostnych. Poprzeczne prążkowanie mięśnia sprawia, że jego napięcie zależy od naszej woli. Podczas spoczynku mięsień jest napięty, natomiast podczas skurczu ściany odbytu silniej są do siebie przyciskane. Unaczynienie: tętnica odbytnicza ś...

Oko .. warstw: leżącej zewnętrznie twardówki, środkowej naczyniówki i wewnętrznej siatkówki. Wewnątrz gałki ocznej znajdują się: komora przednia i komora tylna gałki ocznej, soczewka oraz ciało szkliste. Do narządów dodatkowych oka należą: mięśnie oka, powieki i spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka, jak s...