Jak jest położone Colon sigmoideum?

  • położona jest zewnątrzotrzewnowo
  • rozpoczyna się na wysokości grzebienia biodrowego
  • kończy się na wysokości górnego brzegu drugiego kręgu krzyżowego

Colon sigmoideum

Okrężnica .. colon sigmoideum ) powstaje, jako przedłużenie zstępnicy na poziomie lewego grzebienia biodrowego. Jak sama nazwa wskazuje przebiega esowato zataczając pętlę. Jej długość wynosi średnio 40 cm. Kończy się na wysokości drugiego lub trzeciego kręgu krzy ...