Ile jest dwutlenku węgla składzie powietrza wydychanego?

  • 4%
  • 5%
  • 6%

Powietrze wydychane

Fizjologia oddychania .. Powietrze wypełniające płuca można podzielić na kilka frakcji. Objętość powietrza wdychanego i wydychanego ( średnio 500ml ) nazywana jest objętością oddechową. Podczas spokojnego wdechu objętość, jaka może zwiększyć objętość oddechową to wdechowa ob ...