Gdzie znajduje się sznur przedni rdzenia kręgowego?

  • między szczeliną pośrodkową przednią a korzeniami brzusznymi
  • między korzeniami brzusznymi a korzeniami grzbietowymi
  • między korzeniami grzbietowymi a bruzdą pośrednią tylną

Sznur rdzenia kręgowego

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. sznury przednie. Miejsce skrzyżowania nosi nazwę skrzyżowania piramid. Bocznie od piramid znajduje się uwypuklenie zwane oliwką. Rdzeń przedłużony zbudowany jest głównie z komory czwartej, zawiera jądra nerwów czaszkowych ( językowo - gardłowego, błę ... Rdzeń kręgowy .. sznury: przedni, boczny i tylny. Między bruzdą pośrodkową tylną a boczną tylną znajduje się dodatkowo bruzda pośrednia tylna, która dzieli sznur tylny na przyśrodkowo leżący pęczek smukły oraz bocznie - pęczek klinowaty. Na przekroju poprzecznym rdze ...