Co charakteryzuje największą szerokość miednicy?

  • Największa szerokość miednicy wynosi 30-32 cm.
  • Największa szerokość miednicy to odległość między obu najbardziej bocznie położonymi punktami grzebieni biodrowych.
  • Największa szerokość miednicy to wymiar miednicy mniejszej.

Miednica

Kręgosłup .. miednicza, jest wklęsła a tylna wypukła. Pomiędzy zrośniętymi trzonami i łukami kręgów znajduje się kanał krzyżowy zakończony na dole rozworem krzyżowym. Na powierzchni przedniej i tylnej mieszczą się otwory krzyżowe biegnące przyśrodkowo do otworów ... Kości kończyn .. miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne ...

Obręcz miednicza .. miedniczą tworzą kości miedniczne połączone z kością krzyżową. Kość miedniczna Kość miedniczna ( łac. coxae ) jest nieregularnego kształtu parzystą kością i składa się z trzech części: kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wszystkie kości łączą się m ...