Tętnice kończyny dolnej

Krew do kończyny dolnej jest prowadzona przez tętnicę udową (łac. a. femoralis), która jest przedłużeniem tętnicy biodrowej zewnętrznej. Jej początkowy odcinek leży w obrębie trójkąta udowego i jest pokryty blaszką powierzchowną powięzi szerokiej uda. W swoim odcinku końcowym przechodzi na tylną stronę uda i biegnie w dole podkolanowym. W początkowym odcinku tętnica udowa oddaje krew do ściany brzucha oraz narządów płciowych zewnętrznych oraz tętnicę głęboką uda.

Tętnica podkolanowa (łac. a. poplitea) jest przedłużeniem tętnicy udowej. Leży na dnie dołu podkolanowego. Oddaje odgałęzienia do okolicznych mięśni, więzadeł i torebki stawu kolanowego oraz do sieci stawowej kolana. W dolnej części dzieli się na tętnice piszczelową przednią i tętnice piszczelowa tylną.

Tętnica piszczelowa przednia (łac. a. tibialis anterior) leży na przedniej powierzchni goleni, bocznie od mięśnia piszczelowego przedniego. W swoim przebiegu oddaje odgałęzienia do sieci stawowej kolana, mięśni goleni, kostki przyśrodkowej i bocznej. Głównym odgałęzieniem jest tętnica grzbietowa stopy, która biegnie między I a II kością śródstopia.

Tętnica piszczelowa tylna (łac. a. tibialis posterior) biegnie w przedłużeniu tętnicy podkolanowej na tylnej stronie goleni, z tyłu od błony międzykostnej. Owija się wokół kostki przyśrodkowej. Dostaje się na podeszwę stopy i tam oddaje swoje główne gałęzie: tętnicę podeszwowa boczną i tętnicę podeszwową przyśrodkową.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom III.
  • W. Sylwanowicz, A. Michajlik, W. Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, podręcznik dla szkół średnich medycznych.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ