Unaczynienie klatki piersiowej

anatomia24.pl & unaczynienie klatki piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej .. Unaczynienie: odgałęzienia tętnic międzyżebrowych, tętnicy pachowej. Unerwienie: nerwy piersiowe przednie. Mięsień zębaty przedni ( łac. musculus serratus anterior ) mieści się na powierzchni bocznej klatki piersiowej. Ma kształt nieco czworokątny i przykryty jest w swojej górnej części mięśniem pie...