Co łączy trąbka słuchowa?

  • jamę bębenkową z górną częścią gardła
  • jamę bębenkową ze środkową częścią gardła
  • jamę bębenkową z dolną częścią gardła

Trąbka słuchowa

Ucho .. trąbka słuchowa ( trąbka Eustachiusza ) łączy ucho środkowe z gardłem, co zapewnia odpowiednią wentylację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Nad uchem środkowym przebiega nerw twarzowy. Ucho wewnętrzne Ucho wewnętrzne jest zamk ...