Główne tętnice

anatomia24.pl & główne tętnice

Pęcherz moczowy .. Główny udział w opróżnianiu pęcherza odgrywają mięśnie brzucha. Następnie dochodzi do rozluźnienia zwieraczy. Unaczynienie tętnicze pęcherza moczowego pochodzi od tętnic pęcherzowych górnych, dolnych oraz odbytniczej środkowej będących odgałęzieniami tętnicy biodrowej wewnętrznej. Układ żylny tworzy... Tarczyca .. głównie płaty gruczołu, węzina otrzymuje dopływ krwi od tętnicy tarczowej najniższej. Odpływ krwi odbywa się przez splot tarczowy nieparzysty do żył tarczowych górnych, dolnych i najniższych. Chłonka uchodzi do węzłów szyjnych głębokich bezpośrednio lub przez węzeł przedkratniowy, węzły tchawicze i ...

Wątroba .. głównej dolnej, żołądka, dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonne. Dodatkowo wątroba pokryta... Układ krążenia .. główny narząd napędowy układu krążenia, tętnice, żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży ( obwodowy ) oraz mały ( płucny ). Przepływ krwi, oprócz mechanizmu napędowego, jakim jest serce, możliwy jest również dzięki różnicy ciśnien...

Mięśnie dna miednicy .. Głównym zadaniem mięśnia jest wzmocnienie dna miednicy. Unaczynienie: tętnica krzyżowa boczna. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S3 - S4. Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu ( łac. mulsculus sphincter ani externus ) jest pojedynczym mięśniem, który obejmuje odbytnicę. Ma kształt owalny. Znajduje się zewnęt... Unaczynienie mózgu .. główne tętnice zaopatrujące mózg w krew: tętnice przednie, środkowe i tylne mózgu. Tętnica przednia mózgu zaopatruje w krew m.in. wzgórze, ciało prążkowane, oraz przednią część kory mózgowej. Tętnica środkowa unaczynia również wzgórze, ciało prążkowane, dolną i boczną część, a tętnica tylna mózgu ty...

Oko .. główną powierzchnią załamującą światło wysłaną nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Miejsce przejścia twardówki w rogówkę nosi nazwę rąbka rogówki. Naczyniówka jest warstwą, w której biegną naczynia tętnicze i żylne skupiające się szczególnie w biegunie tylnym gałki ocznej. W części przedniej z naczy...