Gdzie znajduje się wyrostek soczewkowaty?

  • na młoteczku
  • na kowadełku
  • na strzemiączku

Wyrostek

Ucho .. wyrostka sutkowego. Kosteczki słuchowe układają się w łańcuszek: młoteczek łączący się bezpośrednio z błoną bębenkową, kowadełko i strzemiączko łączące się z okienkiem owalnym. Przenoszą one kolejno drgania na ucho wewnętrzne. Na kosteczki działa mię ...