Jakie twory przechodzą przez rozwór aortowy w przeponie?

  • aorta i żyła główna dolna
  • aorta i przewód piersiowy
  • aorta i przełyk

Rozwór aortowy

Przepona .. rozwór aortowy, czyli otwór dla przejścia aorty i przewodu piersiowego. Do przodu i nieco na lewo od rozworu aortowego znajduje się rozwór przełykowy dla przełyku. Część żebrową stanowią wiązki włókien biegnące zbieżnie od żeber ( VII - XII ). Część ...