Dla jakiego odcinka jelita grubego są charakterystyczne taśmy?

  • kątnicy
  • kątnicy, wyrostka robaczkowego
  • kątnicy, odbytnicy

Taśmy jelita

Okrężnica .. taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ...