Gdzie leży pole rzutu ujścia przedsionkowo komorowego prawego?

  • do tyłu od przyczepu trzeciej lewej chrząstki żebrowej do mostka
  • koniec mostkowy trzeciej i czwartej prawej przestrzeni międzyżebrowej i koniec czwartego żebra
  • koniec mostkowy trzeciej lewej chrząstki żebrowej i przyczep mostkowy szóstej prawej chrząstki żebrowej

Ujście przedsionkowo komorowe

Szkielet serca i zastawki serca .. ujścia przedsionkowo - komorowe, aorty i pnia płucnego, do których przyczepiają się płatki zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzyk ...