Co charakteryzuje przebieg bruzdy strzałkowej lewej?

  • Biegnie wzdłuż granicy przyśrodkowej lewego płata do wcięcia więzadła żylnego.
  • W jej przednim odcinku leży część końcowa ligamentum teres hepatis.
  • Przez jej przedni odcinek przebiega ligamentum venosum.

Bruzda

Język .. bruzda pośrodkowa dzieląca język na dwie symetryczne połowy. Znajdują się tu również brodawki, od 7 do 12 przed bruzdą graniczną ( brodawki okolone ), liczne rozrzucone brodawki nitkowate i grzybowate oraz ułożone na brzegach języka brodawki liściast ...