Funkcja mięśni

anatomia24.pl & funkcja mięśni

Mięśnie szyi .. funkcji mięśnia należy zmniejszenie ucisku na żyłę szyjną zewnętrzną przez uniesienie skóry szyi. Jest również mięśniem mimicznym, ponieważ obniża kąty ust. Mięsień zaopatrywany jest przez tętnicę twarzową, gałęzie tętnicy podobojczykowej oraz nerw twarzowy i gałęzie splotu szyjnego. Mięsień mostkow... Mięśnie ramienia .. Funkcją mięśnia jest podnoszenie ramienia do przodu, odwodzenie i rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień ramienny ( łac. musculus brachialis ...

Mięśnie przedramienia .. funkcjonujących jako zginacze. Należą tu mięśnie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy nadgarstka, zginacz powierzchowny palców, zginacz głęboki palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny. Funkcją mięśni jest zginanie przedramienia w stawie łokciow... Mięśnie kończyny dolnej .. funkcjonującego układu żylnego. Mięśnie kończyny dolnej dzielimy na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, podudzia ( zwanego golenią ) oraz stopy. Kończynę dolną od tułowia oddziela bruzda pachwinowa od przodu. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituch...

Mięśnie uda .. funkcją prostowania stawu kolanowego, mięsień prosty dzięki swym przyczepom początkowym na kości biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skład grupy przyśrodkowej wchodzą mięśnie przywodzące kończynę. Znajdują się one na przyśrodkowej stronie uda biegnąc od kości miedniczej do kości udowej... Mięśnie podudzia .. funkcję zginacza podeszwowego stopy. Dodatkowo odwodzą, nawracają stopę. Unerwienie pochodzi od nerwu strzałkowego. Mięśnie należące do grupy tylenej układają się w dwie warstwy: leżącą powierzchownie i głęboką. Do pierwszej zalicza się: mięsień trójgłowy łydki i podeszwowy, drugiej: podkolanowy, pi...

Mięśnie stopy .. funkcję ochronną. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Mięśnie grzbietu .. funkcję statyczną utrzymując równowagę. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Mięśnie dna miednicy .. Funkcja mięśnia opuszkowo - gąbczastego jest najwydatniej zaznaczona u mężczyzn, ponieważ jest on niezbędny w procesie wzwodu i wytrysku. U kobiet podczas spółkowania umożliwia uwalnianie wydzieliny z gruczołów przedsionkowych większych. Unaczynienie: tętnica kroczowa. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S2... Kresomózgowie .. funkcje. Płat czołowy odpowiada głownie za czynności ruchowe i psychiczne. Uszkodzenie w jego obrębie jest przyczyną niedowładów ( osłabienia mięśni ), porażenia ( niemożność wykonywania ruchu ) lub zaburzeń osobowości. Płat ciemieniowy odbiera doznania czuciowe. W przypadku jego uszkodzenia dochodz...