Narządy układu limfatycznego

anatomia24.pl & narządy układu limfatycznego

Śledziona .. narządem położonym w podżebrzu lewym w górnej części jamy brzusznej i największym narządem układu limfatycznego. Kształt śledziony jest zmienny i modelowany głównie przez narządy sąsiednie. Uproszczając można przyjąć, że przypomina połączone ze sobą cząstki pomarańczy. Długość śledziony wynosi 12 cm...