Jakie części jelita łączy zgięcie prawe okrężnicy?

  • okrężnicę wstępującą z okrężnicą poprzeczną
  • okrężnicę poprzeczną z okrężnicą zstępującą
  • okrężnicę zstępującą z okrężnicą esowatą

Zgięcie okrężnicy

Trzustka .. zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od przodu do trzustki przylegają pętle jelita cienkiego, żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przew ...