Jaka kość wchodzi w skład szeregu dalszego kości nadgarstka?

  • kość łódeczkowata
  • kość księżycowata
  • kość główkowata

Nadgarstek

Układ kostno-stawowy .. nadgarstka ) i różnokształtne. Kości długie zbudowane są z trzonu i dwóch zakończeń posiadających powierzchnie stawowe. W trzonie kości długiej znajduje się jama szpikowa, czyli przestrzeń, w której znajduje się szpik kostny ( odpowiedzialny za krwio ... Kości kończyn .. nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa ...

Kości przedramienia .. nadgarstka. Kość promieniowa Kość promieniowa ( łac. radius ) jak pozostałe kości długie posiada trzon i dwa końce. Koniec bliższy utworzony jest przez głowę i szyjkę. Głowa ma kształt walcowaty, u góry znajduje się zagłębienie dla główki kości ramie ... Kości ręki .. nadgarstek, śródręcze i palce. Kości nadgarstka stanowi osiem kości o nieregularnych kształtach ułożonych w dwa rzędy. W rzędzie bliższym znajdują się: kość łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i grochowata, w dalszym: kość czworoboczna większa, ...