Jak są połączone żebra z kręgosłupem?

  • Żebra są połączone ruchomo z kręgami piersiowymi, przy czym każde żebro łączy się w jednym punkcie.
  • Żebra są połączone nieruchomo z kręgami piersiowymi, przy czym każde żebro łączy się w dwóch punktach.
  • Żebra są połączone ruchomo z kręgami piersiowymi, przy czym każde żebro łączy się w dwóch punktach.

żebro

Kręgosłup .. żebrowego. Odpowiednikiem właściwego wyrostka poprzecznego jest wyrostek dodatkowy w postaci niewielkiej wyniosłości. Ponadto występuje tu wyrostek suteczkowaty leżący do tyłu od wyrostka dodatkowego. Otwór kręgowy ma kształt trójkątny. Kręgi krzyżow ... Klatka piersiowa .. żebrowe dla chrząstek odpowiednich żeber ( I - VII ). Wcięcie dla żebra pierwszego położone jest na bocznej powierzchni rękojeści mostka, drugie na granicy rękojeści z trzonem, zaś dla żebra VII na granicy pomiędzy trzonem a wyrostkiem mieczykowatym. ...

Kości obręczy barkowej .. żebrowo - obojczykowym. Ruchy zbliżone są do ruchów w stawie kulistym ( do góry, dołu, przodu, tyłu i dookoła własnej osi ). Staw barkowo - obojczykowy łączy obojczyk z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw wzmacniają więzadła: barkowo - obojczykowe, kru ...