Rogi przednie

anatomia24.pl & rogi przednie

Krtań .. rogi górne i dolne. Niżej położona chrząstka pierścieniowata wyglądem swym przypomina sygnet, gdzie przednia część przyjmuje postać łuku, tylna zaś płytki. W obrębie łuku znajdują się przyczepy dla mięśnia pierścienno - tarczowego i zwieracza dolnego gardła. Brzeg dolny chrząstki połączony jest za p... Rdzeń kręgowy .. rogi przednie, zaś ku tyłowi dłuższe rogi tylne. W rogach przednich znajdują się komórki ruchowe wysyłające aksony przez korzenie przednie. W rogach tylnych mieszczą się komórki czuciowe. Przez środek rdzenia przebiega kanał środkowy ( pozostałość po życiu płodowym ). Istotę białą tworzą wypustki ko...

Obwodowy układ nerwowy .. rogi przednie w postaci korzeni przednich. Włókna czuciowe wnikają do rdzenia kręgowego przez rogi tylne, jako korzenie tylne. Oba rodzaje włókien łączą się w nerw rdzeniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. G...