Gruczoł płciowy

anatomia24.pl & gruczoł płciowy

Układ płciowy męski .. gruczoły wytwarzające komórki płciowe ( u mężczyzn są to plemniki ), drogi je przewodzące oraz narządy płciowe zewnętrzne. U człowieka w zależności od płci układ płciowy nieco się różni. Różnicowanie płci jest procesem zaczynającym się już w momencie zapłodnienia ( płeć genetyczna ) i w miarę dojrze... Jądro .. gruczołu wydzielania wewnętrznego. Oznacza to, iż produkuje ono hormony płciowe, czyli androgeny tj. testosteron, inhibina, aktyna oraz pochodne dehyrotestosteron i estradiol. Natomiast czynność jąder regulowana jest przez hormony przysadki ( FSH i LH ). Głównym zadaniem jąder jest produkcja plemnik...

Gruczoły opuszkowo-cewkowe Gruczoły opuszkowo - cewkowe są parzystymi strukturami uchodzącymi do cewki moczowej wydzielają wydzielinę, która przygotowuje błonę śluzową cewki moczowej do przyjęcia nasienia. Swoim wyglądem gruczoły przypominają okrągłe twory o średnicy 5 - 8 mm. Znajdują się w obrębie przepony moczowo - płciowe... Skóra właściwa i tkanka podskórna .. gruczoły potowe. Dorota Kozera S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową...