Mięsień ramienny

anatomia24.pl & mięsień ramienny

Układ mięśniowy .. Mięsień może mieć jeden ( większość mięśni ), dwa ( mięsień dwugłowy ramienia ), trzy ( mięsień trójgłowy ramienia ) a nawet cztery brzuśce ( mięsień czworogłowy uda ). Ponadto mięśnie mogą się różnić kształtem. Wyróżniamy mięśnie długie, krótkie, szerokie, płaskie, wrzecionowate, okrężne. Do narząd... Mięśnie obręczy barkowej .. mięsień naramienny, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy i mięśnie obłe. Mięsień naramienny ( łac. musculus deltoideus ) ma kształt trójkąta wierzchołkiem zwróconego ku dołowi. Znajduje się powierzchownie w okolicy barkowej. Rozpoczyna się na obojczyku, łopatce ( wyrostek barkowy ), a końc...

Mięśnie ramienia .. Mięsień ramienny ( łac. musculus brachialis ) jest mięśniem znajdującym się na przedniej części ramienia pod mięśniem dwugłowym. Rozpoczyna się przede wszystkim w dolnej połowie kości ramiennej biegnąc w dół pokrywa staw łokciowy i kończy się na kości łokciowej. Odpowiada za zgięcie przedramienia w ... Mięśnie przedramienia .. mięsień ramienno - promieniowy, prostownik promieniowy długi nadgarstka, prostownik promieniowy krótki nadgarstka i odwracacz. Ich zadaniem jest zgięcie przedramienia w stawie łokciowym, nawracanie i odwracanie reki, prostowanie zgiętej ręki. Unaczynienie możliwe jest dzięki tętnicy ramiennej i prom...

Mięśnie grzbietu .. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w okolicy karku i górnej części grzbietu. Oba mięśnie, prawy i lewy, układają się tak, że wyglądem swym przypominają kaptur. Mięsień leży najbardziej powierzchownie. Podnosi staw ramienny do góry, pociąga ku tyłowi, zbliża... Kości obręczy barkowej .. mięsień piersiowy mniejszy, kruczo - ramienny, mięsień dwugłowy ramienia oraz więzadła. W górnej części brzegu bocznego znajduje się wydrążenie stawowe tworzące panewkę dla stawu ramiennego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowi...