Jaka zatoka składa się z grup komórek?

  • sinus frontalis
  • sinus sphenoidalis
  • sinus ethmoidalis

Zatoka

Jama nosowa .. zatoki szczękowej, komórek sitowych oraz zatoki czołowej. Natomiast małżowina nosowa górna, najmniejsza, połączona jest z małżowiną środkową od przodu, a przewód nosowy górny zawiera ujścia otworów sitowych. Powyżej i do tyłu od małżowiny górnej znaj ... Zatoki przynosowe .. zatoka szczękowa ( łac. sinus maxillaris ) znajdująca się w trzonie kości szczękowej. Ma ona kształt piramidy, utworzonej z czterech ścian. Część przyśrodkowa zawiera otwór szczękowy łączący zatokę z jamą nosową. Część tylna obejmuje kanały zębodołow ...