Co tworzy plexus pharyngeus?

  • gałęzie nerwu podjęzykowego, pnia współczulnego i nerwu błędnego
  • gałęzie nerwu językowo-gardłowego, pnia współczulnego i nerwu błędnego
  • gałęzie nerwu błędnego i pnia współczulnego

Gałęzie

Ślinianki .. gałęzią żuchwy od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszna ma kształt zbliżony do trójkąta. Gałąź żuchwy podczas jedzenia czy mowy uciska na leżącą za nią ...