Na jakie części dzieli się rectum?

  • pars pelvina recti et pars analis recti
  • pars sacralis recti et pars analis recti
  • pars pelvina recti et pars sacralis resti

Rectum

Odbytnica .. rectum ), zwana również prostnicą, jest ostatnim odcinkiem przewodu pokarmowego kończącym się odbytem ( łac. anus ) Znajduje się w miednicy mniejszej, przebija przeponę miednicy i ma przebieg łukowaty. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm. Część odbytnicy ...