Wypukly żołądek

anatomia24.pl & wypukly żołądek

Żołądek .. wypukły brzeg zwany krzywizną większą i wklęsły skierowany w prawo i do tyłu brzeg zwany krzywizną mniejszą. Wpust znajduje się w miejscu połączenia przełyku z żołądkiem, obok skierowane ku górze dno, poniżej trzon, który ulega zagięciu w stronę prawą i kończy się odźwiernikiem. W jego miejscu z kol... Śledziona .. wypukłą przylegającą do części żebrowej przepony oraz wklęsłą ściśle sąsiadującą z żołądkiem i nerką, a od dołu z okrężnicą. Na powierzchni wklęsłej znajduje się wnęka, przez którą wnikają do narządu tętnica i żyła śledzionowa. Z zewnątrz śledziona otoczona jest otrzewną oraz tkanką włóknistą, która...