Szczyty płuc

anatomia24.pl & szczyty płuc

Płuca .. szczyt i podstawę. Powierzchnia boczna jest największa, wypukła i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Powierzchnia przyśrodkowa jest wklęsła. Przylega do kręgosłupa i ogranicza śródpiersie. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuca, zagłębienie, w którym mieszczą się węzły chłonne oraz... Węzły chłonne .. szczytowe. Węzły chłonne klatki piersiowej: piersiowo - nabrzuszne, mostkowe, międzypiersiowe, międzyżebrowe oraz trzewi: śródpiersiowe przednie, śródpiersiowe tylne i środkowe ( tchawiczo - oskrzelowe, oskrzelowo - płucne, płucne, okołoaortalne ). Węzły chłonne brzucha i miednicy leżące zaotrzewnow...