Jakie pnie zbierają chłonkę z kończyn dolnych i parzystych narządów jamy brzusznej?

  • pnie lędźwiowe
  • pnie jelitowe
  • przewód chłonny prawy

Chłonka

Układ limfatyczny .. chłonka, węzły chłonne, migdałki, komórki układu siateczkowo - śródbłonkowego zlokalizowane przede wszystkim w śledzionie i wątrobie, ale również szpiku kostnym, jelitach i płucach. Chłonka ( limfa ) jest płynem tkankowym składającym się z wody, soli ... Węzły chłonne .. chłonka z naczyń doprowadzających. Następnie poprzez zatoki pośrednie rdzenia i zatokę końcową wnęki chłonka odpływa do naczyń odprowadzających. Odpływająca chłonka wzbogacona zostaje w wytworzone w węźle limfocyty. Węzły chłonne pełnią funkcję zapor ...

Śledziona .. chłonnego, wątrobę i szpik kostny. Za unaczynienie i unerwienie śledziony odpowiadają tętnica śledzionowa, włókna nerwowe splotu trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowie ... Grasica .. chłonnym oraz wytwarza limfocyty ( komórki układu odpornościowego ), głównie w okresie płodowym i dziecięcym. Okresem, w którym grasica jest najbardziej rozwinięta jest, z tego wniosek, wiek dziecięcy. Występuje już u noworodków, jako narząd wielkośc ...