Czy kość nosowa jest kością parzystą?

  • tak
  • nie
  • nos jest zbudowany wyłącznie z chrząstki

Kość nosowa

Mózgoczaszka .. kość czołowa, sitowa, klinowa, dwie kości ciemieniowe, potyliczna oraz dwie kości skroniowe. Kość czołowa Kość czołowa ( łac. os frontale ) ma kształt łuski, jest wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona prze ... Twarzoczaszka .. kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną ...

Jamy i doły czaszki .. kość nosowa, czołowa, sitowa i klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość sitową i lemiesz, natomiast boczna przez kość sitową, szczękową, łzową, małżowinę nosową dolną oraz kość klinową. Powie ...