Układ nosowy

anatomia24.pl & układ nosowy

Gardło .. układu oddechowego. Gardło leży do przodu od kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnęt... Mózgoczaszka .. Układ komórek sitowych pozwala podzielić je na grupę przednią i tylną. Ujście komórek sitowych przednich znajduje się w przewodzie nosowym środkowym ( pomiędzy małżowiną środkową i dolną ), natomiast ujście komórek tylnych w przewodzie nosowym górnym ( pomiędzy małżowiną górną a środkową ). Do przod...