Jaki nerw przewodzi wrażenia smakowe z brodawek grzybowatych?

  • struna bębenkowa
  • nerw językowo-gardłowy
  • nerw podjęzykowy

Smak

Nerwy czaszkowe .. smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruj ...