Część nosowa gardła

anatomia24.pl & część nosowa gardła

Jama nosowa .. część nosową gardła. Jama nosowa podzielona jest na dwie połowy przegrodą nosa i zwęża się ku górze. Długość jamy nosowej wynosi 6 cm, wysokość 4cm. Każda z jam nosowych utworzona jest przez ścianę dolną utworzoną głównie przez wyrostek podniebienny szczęki oraz kość podniebienną. Ścianę górną tworz... Gardło .. część układu oddechowego. Gardło leży do przodu od kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z ...