Dołek głowy kości

anatomia24.pl & dołek głowy kości

Kości przedramienia .. dołek głowy kości promieniowej. Jest to staw kulisty. Staw wzmacniają więzadło poboczne łokciowe i poboczne promieniowe. Staw promieniowo - łokciowy bliższy stanowi połączenie obwodu głowy kości promieniowej z wcięciem promieniowym kości łokciowej. Jest to staw obrotowy wzmocniony więzadłem pierście... Kości uda .. dołek głowy. Poniżej głowy znajduje się przewężenie, czyli szyjka kości udowej. Szyjka nachylona jest do trzonu pod kątem 135 stopni. Na powierzchni tylnej, poniżej szyjki znajduje się wyniosłość będąca przedłużeniem ku górze trzonu, czyli krętarz większy i mniejszy, położony do tyłu, krętarz mniejs...