Rogi tylne

anatomia24.pl & rogi tylne

Rdzeń kręgowy .. rogi tylne. W rogach przednich znajdują się komórki ruchowe wysyłające aksony przez korzenie przednie. W rogach tylnych mieszczą się komórki czuciowe. Przez środek rdzenia przebiega kanał środkowy ( pozostałość po życiu płodowym ). Istotę białą tworzą wypustki komórek nerwowych, są one zgrupowane w ... Obwodowy układ nerwowy .. rogi tylne, jako korzenie tylne. Oba rodzaje włókien łączą się w nerw rdzeniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego...