Splot nerwowy

anatomia24.pl & splot nerwowy

Powrózek nasienny .. splot nerwowy jądrowy, naczynia limfatyczne, tętnice dźwigacza jądra, gałąź płciową nerwu płciowo - udowego, włókna współczulne i przywspółczulne splotu podbrzusznego dolnego. Tętnice objęte są splotem wiciowatym utworzonym przez żyły. Należy tu również wspomnieć, że żyły w tym miejscu pozbawione są... Jajnik .. splot żylny. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych oraz przymacicznych i biodrowych wewnętrznych. Jajnik unerwiony jest przez włókna splotu aortowego brzusznego, nerkowego i maciczno - pochwowego tworzące splot jajnikowy oraz korzenie nerwowe Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reiche...

Jajowód .. splotu macicznego. Odpływ chłonki następuje do węzłów chłonnych lędźwiowych. Włókna nerwowe odchodzą od splotu maciczno - pochwowego i jajnikowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i... Pochwa .. sploty żylne komunikujące się z żyłami pęcherza moczowego i odbytnicy. Odpływ chłonki następuje do węzłów biodrowych wewnętrznych, odbytniczych oraz pachwinowych. Włókna nerwowe zaopatrujące pochwę pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego, a w okolicy ujścia pochwy gałęzie czuciowe odchodzące od ner...

Przysadka .. splot żylny. Unerwienie przysadki pochodzi z włókien nerwowych układu autonomicznego i podwzgórza. W budowie przysadki wyróżniono podział na większy płat przedni i tylny. Płat przedni przysadki, zwany gruczołowym, produkuje i wydziela główne hormony przysadki. W jego obrębie wyróżniono część pośredn... Skóra .. sploty naczyniowe, szczególnie liczne w obrębie mieszków włosowych i gruczołów potowych. W naskórku brak jest naczyń krwionośnych. Unerwienie skóry jest bogate i pochodzi z włókien autonomicznych, mózgu i rdzenia kręgowego. Występuje w postaci wolnych zakończeń nerwowych tworzących sploty, liczne sz...

Jelito grube .. splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdziałania tłoczni brzusznej oraz perystaltyki jelita gr...