Na jakiej kości leży zatoka jamista?

  • za kości skroniowej
  • na kości klinowej
  • na kości potylicznej

Zatoka jamista

Aorta i gałęzie aorty .. zatoki szyjnej. W miejscu tym występują liczne włókna nerwu błędnego. W miejscu poszerzenia tętnica szyjna wspólna dzieli się na tętnicę szyjną wewnętrzną i tętnicę szyjną zewnętrzną. Tętnica szyjna wewnętrzna ( łac. arteriae carotis interna ) po pod ...