Układ autonomiczny nerwowy

anatomia24.pl & układ autonomiczny nerwowy

Przysadka .. układ wrotny utworzony przez bogaty splot żylny. Unerwienie przysadki pochodzi z włókien nerwowych układu autonomicznego i podwzgórza. W budowie przysadki wyróżniono podział na większy płat przedni i tylny. Płat przedni przysadki, zwany gruczołowym, produkuje i wydziela główne hormony przysadki. W j... Autonomiczny układ nerwowy .. układ nerwowy obejmuje układ współczulny i przywspółczulny. Unerwia on narządy wewnętrzne ( mięśnie gładkie, skórę, mięsień sercowy, gruczoły ) i jest to proces niezależny od naszej woli. Nawet w przypadku utraty przytomności zapewnia zachowanie stałego środowiska wewnątrz ustroju. Układ autonomiczn...

Oko .. układ autonomiczny. Siatkówka tworzy warstwę wewnętrzną ściany gałki ocznej i jest tkanką nerwową. Wrażliwą na światło jest część tylna ( wzrokowa ), część przednia siatkówki oddzielona rąbkiem zębatym od części tylnej jest niewrażliwa na światło. Ponadto jest ona luźno związana z podłożem, co może ...