Szczęka kość

anatomia24.pl & szczęka kość

Jama nosowa .. szczęki oraz kość podniebienną. Ścianę górną tworzą kość czołowa, sitowa i klinowa. Ściana przyśrodkowa utworzona przez przegrodę nosa, składa się z części kostnej ( kość sitowa i lemiesz ), chrzęstnej i błoniastej. Ściana boczna zawiera małżowiny nosowe ( dolna, środkowa, górna ) wpuklające się do ... Mózgoczaszka .. szczęki, do tyłu z kością klinową i wyrostkiem oczodołowym kości podniebiennej, u góry z kością czołową, natomiast u dołu z kością szczękową i podniebienną. Kość ciemieniowa Kość ciemieniowa ( łac. os parietale ) to parzysta kość, która znajduje się do tyłu od kości czołowej. Na wewnętrznej powierzc...

Twarzoczaszka .. szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością płaską ... Jamy i doły czaszki .. szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzrokowy kości klinowej. Jama nosowa przedzielona jest przegrodą na dwie części. Ścianę górną tworzy ko...