Z czego powstaje przewód wątrobowy prawy?

  • z kanalików żółciowych włosowatych
  • z przewodzików żółciowych
  • z przewodzików międzyzrazikowych

Przewód wątrobowy

Żołądek .. przewodu pokarmowego tworzącym swoistego rodzaju zbiornik, w którym gromadzący się pokarm ulega trawieniu. Żołądek znajduje się po lewej stronie ciała w okolicy podżebrowej. Oś przeprowadzona przez żołądek skierowana jest od góry i strony lewej do do ... Jelito cienkie .. przewodu pokarmowego. Jego długość wynosi około 4 - 5 m u osoby żywej. Z tego względu jelito cienkie podzielono na: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku graniczy z częścią odźwiernikową żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jeli ...

Wątroba .. przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonne. Dodatkowo wątroba pokryta jest błoną włóknistą i otrzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. H ... Trzustka .. przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzików. Większy przewód trzustkowy ( przewód Wirsunga ) biegnie przez cały miąższ rozpoczynając się w ogonie trz ...

Pęcherzyk żółciowy .. Przewód wątrobowy wspólny długości 2 - 6 cm biegnie od wnęki wątroby, często równolegle z przewodem pęcherzykowym, z którym łączy się w przewód żółciowy wspólny ( łac. ductus choledochus ) uchodzący na brodawce większej dwunastnicy. Tuż przed ujściem ...