Jakimi tworami rozpoczynają się drogi łzowe?

  • bańkami łzowymi
  • kanalikami łzowymi
  • punktami łzowymi

łzy

Oko .. łzy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. ...