Skład czaszki

anatomia24.pl & skład czaszki

Kości czaszki .. Składa się z dwóch części: górno - tylnej zwanej mózgoczaszką oraz przednio - dolnej zwanej twarzoczaszką. Ciemiączka Kości czaszki powstają z tkanki łącznej, która ulega kostnieniu. U noworodka nie wszystkie kości czaszki zakończyły ten proces, dlatego występują jeszcze okolice zbudowane z tkanki ł... Mózgoczaszka .. składa się z części łuskowej, bębenkowej, sutkowej oraz skalistej, zwanej piramidą. Łączy się z kością potyliczną, ciemieniową, klinową, żuchwową i jarzmową. Część łuskowa skierowana jest do boku, natomiast część skalista ma kształt piramidy i przebiega prostopadle w stosunku do poprzedniej części. ...

Twarzoczaszka .. skład jej ściany bocznej. Ma kształt podłużny. Znajduje się pod małżowiną nosową środkową kości sitowej. Poniżej małżowiny nosowej dolnej biegnie przewód nosowy dolny, do którego uchodzi przewód nosowo - łzowy. Kość nosowa ( łac. os nasale ) występuje symetrycznie po obu stronach twarzy. Ma kształt ... Jamy i doły czaszki .. składającego się z czterech ścian. Podstawa zwrócona jest do przodu a wierzchołek tu tyłowi i przyśrodkowo. Obie osie przeprowadzone przez oczodoły zbiegają się na wysokości siodła tureckiego. Ścianę górną oczodołu tworzy kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podnieb...

Kręgosłup .. Składa się z 33 - 34 kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych oraz 4 - 5 guzicznych. Znajduje się w części grzbietowej ciała. Biegnie od podstawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego ...